ProZO!

Bent u al gebruiker van ProZO!? Dan vindt onder het ledengedeelte van deze website via deze link meer gebruikersinformatie én de directe inlog naar uw eigen systeem.

 

ProZO! is het kwaliteitszorgsysteem van, voor en door het praktijkonderwijs. Al 10 jaar kiest de sector ervoor om met een eigen kwaliteitszorgsysteem de kwaliteit van zijn onderwijs te blijven volgen. Met het systeem kan de school door de bril van 5 voor de school belangrijke doelgroepen zien hoe tevreden men is over de school en waar verbeterpunten liggen. Voor leerlingen, ouders, personeel, stagebedrijven en partnerorganisaties zijn aparte online vragenlijsten ontwikkeld. De school kan zijn resultaten intern vergelijken (bv. tussen klassen) én met de resultaten van collega scholen in het land.

Tussen ProZO! en Vensters bestaat een automatische koppeling. Vensters zet de resultaten van de leerling- en ouderenquêtes van een school klaar in ‘mijnvensters’. De school kan deze gegevens daarna publiceren op Scholen op de kaart.

Binnen ProZO! is sinds ’17 de monitor Sociale Veiligheid geïntegreerd. Met de afname van deze vragenlijst bij een representatieve groep leerlingen voldoet een school tevens aan zijn wettelijke verplichting om deze monitor jaarlijks af te nemen.

 

Interesse of vragen? Neem gerust contact op met onze helpdesk: helpdesk@praktijkonderwijs.nl of T. 06 18909980

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws