InfoFlits

De laatste InfoFlits

Gevolgen voor onderwijs van nieuw advies corona-maatregelen

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Extra voorlichtings-bijeenkomst Pilottrajecten interventies in het pro

Download

Meisjes kennis laten maken met bèta, techniek en IT

Download

Arbeidstoeleiding

FEK Facts

Download

Aanpak jeugdwerkloosheid - wat gebeurt er in de regio's

Download

Artikelen Pro

Leesbevordering in het Praktijkonderwijs

Download

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Cijfers en kerngetallen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro-verlaters schooljaar '19/'20

Download

Rapportage Sociale Veiligheid 2021-2022

Download

Congressen en bijeenkomsten

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Corona

Gevolgen voor onderwijs van nieuw advies corona-maatregelen

Download

OMT-advies over corona-maatregelen

Download

Financieel

Doe mee met de peiling over het NPO

Download

Minister gaat korten op bekostiging samenwerkings-verbanden

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Werkgroepleden gevraagd voor update website ‘Veilige Praktijklokalen Pro’

Download

Van de voorzitter - Over de Algemene Leden Vergadering

Download

Informatie/nieuws van scholen

Praktijkonderwijs in de media

Download

Kranenburg Praktijkonderwijs bij Gelijke Kansen Alliantie

Download

Inspectie

Nieuwsbrief Onderwijs-inspectie - voortgezet onderwijs

Download

VO-nieuwsbrief Onderwijs-inspectie

Download

Items scholen

Manifest Goede Schoolgebouwen

Download

Brede coalitie slaat alarm - Investeer snel in onderwijs-huisvesting

Download

Mbo

Magazine Samen bouwen aan de aansluiting vmbo-mbo

Download

Hoe vergaat het de pro-leerlingen die naar het mbo gaan

Download

Onderwijsinhoud

Ontwikkeling kerndoelen ligt op schema

Download

Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so

Download

Onderzoek

Vooraankondiging- prijsvraag interventies in het vmbo, pro en (v)so

Download

Hoe kan samenwerking tussen praktijkonderwijs en jeugdhulp verbeterd worden

Download

Passend onderwijs

Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Download

Nieuwsbrief Passend onderwijs

Download

ProZO!

Start afnameperiode ProZO 2022-2023

Download

Oproep - Publiceer ProZO

Download

Schooldiploma

Diploma Praktijkonderwijs vanaf dit examenjaar geregisteerd bij DUO

Download

Schooldiploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Help, onze school is gehackt! Wat nu?

Download

Verbod of niet, smartphones dwingen tot doordacht handelen

Download

Uitstroommonitor

Mogelijkheid om leerlingen langer dan 2 jaar te volgen

Download

Nieuwe uitstroommetingen met mooie resultaten

Download

Vensters voor verantwoording

LAKS-monitor nu jaarlijks uitgevoerd

Download

Klankbordgroep Vensters op zoek naar lid praktijkonderwijs

Download

Wet- en regelgeving

Aanvraag verlenging verblijfsduur

Download

Tweede Kamer wil predicaten goed en excellent afschaffen

Download