InfoFlits

De laatste InfoFlits

Trends en Tapas-sessie voor nieuwe Leidraden NRO

Download

8 december- praktijkonderwijs in Tweede Kamer

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Laat het ministerie weten hoe je denkt over het NPO

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Trends en Tapas-sessie voor nieuwe Leidraden NRO

Download

VO-congres 2022

Download

Arbeidstoeleiding

Maak kennis met netwerk-coo╠łrdinator Hennie van den Boorn

Download

Opinie-artikel Aanpak jeugdwerkloosheid

Download

Artikelen Pro

Leesbevordering in het Praktijkonderwijs

Download

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Cijfers en kerngetallen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro-verlaters schooljaar '19/'20

Download

Rapportage Sociale Veiligheid 2021-2022

Download

Congressen en bijeenkomsten

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Corona

Kamerbrief 3e voortgangsrapportage NPO

Download

Voorbeeld uitgewerkt draaiboek Covid-19 beschikbaar

Download

Financieel

Laat het ministerie weten hoe je denkt over het NPO

Download

8 december- praktijkonderwijs in Tweede Kamer

Download

Informatie/nieuws sectorraad

LinkedIn-pagina van de Sectorraad Praktijkonderwijs

Download

Van de voorzitter - een politiek weekje

Download

Informatie/nieuws van scholen

Praktijkonderwijs in de media

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Inspectie

Inspectie versterkt haar toezicht, vaker onderzoek op scholen

Download

Nieuwsbrief van de Inspectie van het Onderwijs

Download

Items scholen

Manifest Goede Schoolgebouwen

Download

Brede coalitie slaat alarm - Investeer snel in onderwijs-huisvesting

Download

Mbo

Forse ambities voor mbo - 4,4 miljard tot en met 2027

Download

Meld uw doorlopende leerroute

Download

Onderwijsinhoud

NRO - Trends & Tapas-sessie op 8 december

Download

Finish education

Download

Onderzoek

Hoe kan samenwerking tussen praktijkonderwijs en jeugdhulp verbeterd worden

Download

Parlementair onderzoek naar discriminatie

Download

Passend onderwijs

Nieuwsbrief Passend Onderwijs

Download

Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Download

ProZO!

Start afnameperiode ProZO 2022-2023

Download

Oproep - Publiceer ProZO

Download

Schooldiploma

Schooldiploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Download

Felicitaties voor alle geslaagden van het praktijkonderwijs

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Leerlingen melden zich vaker ziek door stress

Download

Sectorrapportage Voortgezet Onderwijs 2022

Download

Uitstroommonitor

Nieuwe uitstroommetingen met mooie resultaten

Download

Nieuwe uitstroommetingen met mooie resultaten

Download

Vensters voor verantwoording

LAKS-monitor nu jaarlijks uitgevoerd

Download

Klankbordgroep Vensters op zoek naar lid praktijkonderwijs

Download

Wet- en regelgeving

Nieuwe leidraad seksueel grensoverschrijdend gedrag

Download

Nieuwsbrief VO van Ministerie OCW

Download