InfoFlits

De laatste InfoFlits

Webinar op 23 april over uitrol Nationaal Programma Onderwijs

Download

Opties bij het maken van een plan van aanpak voor NPO

Download

Handreiking zelftesten

Download

De Staat van het Onderwijs

Download

Later selecteren, beter differentiëren

Download

Het Praktijkonderwijs in de media

Download

Onderwijsblad - Samen ervaring opdoen buiten school

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Webinar- Coronabeleid in het onderwijs

Download

Webinar Arbeidstoeleiding op vrijdag 12 maart

Download

Arbeidstoeleiding

Patrick Hallink landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso

Download

Stageplekken voor pro-leerlingen via #Stagechallenge

Download

Artikelen Pro

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Verhalenbundel over jongeren op weg naar werkplek

Download

Cijfers en kerngetallen

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Download

Congressen en bijeenkomsten

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Samen verder met de landelijke curriculum-herziening

Download

Corona

Handreiking zelftesten

Download

Morgen vrijdag 16 april - Webinar over zelftesten op school

Download

Financieel

Webinar op 23 april over uitrol Nationaal Programma Onderwijs

Download

Opties bij het maken van een plan van aanpak voor NPO

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Van de voorzitter: over het Nationaal Onderwijs Programma

Download

Artikelen van Infoflits op site praktijkonderwijs

Download

Informatie/nieuws van scholen

Het praktijkonderwijs in de media

Download

SVA-examinator vol passie voor techniek

Download

Inspectie

Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs

Download

Inspectie: zorgen over de organisatie van het onderwijs

Download

Items scholen

Jeugdjournaal: Op praktijkscholen gaan de lessen wel door

Download

Onze leerlingen verdienen meer waardering van de samenleving

Download

Mbo

Sectorraad vraagt aandacht voor onbedoelde neveneffecten van versterking samenwerking pro-mbo

Download

Meer kansen voor leerlingen praktijkonderwijs in mbo

Download

Onderwijsinhoud

Onderwijsblad - Samen ervaring opdoen buiten school

Download

Brief minister met 25 voorstellen voor inclusiever onderwijs

Download

Onderzoek

OCW-rapport Pilot Praktijktesten

Download

Onderzoek - de weg naar het praktijkonderwijs

Download

Passend onderwijs

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

Download

Evaluatie passend onderwijs

Download

ProZO!

ProZO! start weer

Download

Schooldiploma

Aanvullende info schooldiploma

Download

Update over de eindexamens vo schooljaar 2020-2021

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

De Staat van het Onderwijs

Download

Later selecteren, beter differentiëren

Download

Vensters voor verantwoording

Deadline tevredenheids-onderzoeken twee maanden later

Download

Uitstroommonitor Praktijkonderwijs voorjaar 2020

Download

Wet- en regelgeving

Handreiking gegevensdeling BCO scholen

Download

Schema gegevensdeling bij BCO

Download