InfoFlits

De laatste InfoFlits

Van de voorzitter - Onze scholen bleken een rots in de branding

Download

Samenwerking in het kader van NPO

Download

Servicedocument vmbo

Download

Monitor sociale veiligheid 2020-2021

Download

Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs

Download

Zelftesten in en na de zomervakantie

Download

Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk

Download

Handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Download

Ongewenste beelden gaan viraal. Wat te doen?

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Bureau Praktijkonderwijs eind juli 2 weken gesloten

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Wat zou u de minister willen laten zien?

Download

Doe mee aan het traject Excellente Scholen 2022-2025

Download

Arbeidstoeleiding

PROVSO.WORKS samen naar de top

Download

AH wijzigt sollicitatie-formulier na klacht

Download

Artikelen Pro

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Verhalenbundel over jongeren op weg naar werkplek

Download

Cijfers en kerngetallen

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Download

Congressen en bijeenkomsten

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Samen verder met de landelijke curriculum-herziening

Download

Corona

Samenwerking in het kader van NPO

Download

Servicedocument vmbo

Download

Financieel

Gooise Praktijkschool in Hilversum zet streep door ouderbijdrage

Download

Aanvullende bekostiging aanpak jeugdwerkloosheid

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Van de voorzitter - Onze scholen bleken een rots in de branding

Download

Van de voorzitter

Download

Informatie/nieuws van scholen

Praktijkonderwijs in de media

Download

Het Praktijkonderwijs in de media

Download

Inspectie

Herziene onderzoekskaders per 1 augustus 2021

Download

Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs

Download

Items scholen

Jeugdjournaal: Op praktijkscholen gaan de lessen wel door

Download

Onze leerlingen verdienen meer waardering van de samenleving

Download

Mbo

Sectorraad vraagt aandacht voor onbedoelde neveneffecten van versterking samenwerking pro-mbo

Download

Meer kansen voor leerlingen praktijkonderwijs in mbo

Download

Onderwijsinhoud

Lesbrief Politiek in de Praktijk voor praktijkonderwijs

Download

SLO - verken de ruimte. Wat mag in het curriculum

Download

Onderzoek

OCW-rapport Pilot Praktijktesten

Download

Onderzoek - de weg naar het praktijkonderwijs

Download

Passend onderwijs

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

Download

Evaluatie passend onderwijs

Download

ProZO!

Monitor sociale veiligheid 2020-2021

Download

ProZO! start weer

Download

Schooldiploma

Geslaagden in het zonnetje gezet

Download

Een week later je diploma - Vernederend

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk

Download

Handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Download

Vensters voor verantwoording

Deadline tevredenheids-onderzoeken twee maanden later

Download

Uitstroommonitor Praktijkonderwijs voorjaar 2020

Download

Wet- en regelgeving

Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs

Download

Brief aan Vaste Kamercommissie SZW over inburgering

Download