InfoFlits

De laatste InfoFlits

Van de voorzitter - business as usual, maar nog niet helemaal

Download

Brief aan informateurs

Download

Brief over verankering Entree-opleiding

Download

Antwoord staatssecretaris Wiersma over inburgering

Download

Nieuwe verwerkers-overeenkomst Uitstroommonitor en ProZO

Download

Subsidieregeling voor verbetering ventilatie heropend

Download

Teacher Tapp - Hoe doen andere leraren dat?

Download

Overzicht projecten cultuureducatie voor praktijkonderwijs vso, vmbo

Download

Gevolgen van 16 maanden corona

Download

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

In de media

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Wat zou u de minister willen laten zien?

Download

Doe mee aan het traject Excellente Scholen 2022-2025

Download

Arbeidstoeleiding

Terugkijken webinar Arbeidstoeleiding van 1 oktober

Download

Morgen vrijdag 1 okt. 10-12 uur Webinar arbeidstoeleiding - vervolg

Download

Artikelen Pro

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Verhalenbundel over jongeren op weg naar werkplek

Download

Cijfers en kerngetallen

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022-2023

Download

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Download

Congressen en bijeenkomsten

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Corona

Gevolgen van 16 maanden corona

Download

Servicedocument Corona - versie 21 september

Download

Financieel

Subsidieregeling voor verbetering ventilatie heropend

Download

Nieuwe subsidieregeling Heterogene brugklassen

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Van de voorzitter - business as usual, maar nog niet helemaal

Download

Brief aan informateurs

Download

Informatie/nieuws van scholen

In de media

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Inspectie

Nieuwsbrief Onderwijs-inspectie

Download

Herziene onderzoekskaders per 1 augustus 2021

Download

Items scholen

Jeugdjournaal: Op praktijkscholen gaan de lessen wel door

Download

Onze leerlingen verdienen meer waardering van de samenleving

Download

Mbo

Sectorraad vraagt aandacht voor onbedoelde neveneffecten van versterking samenwerking pro-mbo

Download

Meer kansen voor leerlingen praktijkonderwijs in mbo

Download

Onderwijsinhoud

Overzicht projecten cultuureducatie voor praktijkonderwijs vso, vmbo

Download

Toezicht op burgerschaps-onderwijs - beluister de podcast

Download

Onderzoek

Teacher Tapp - Hoe doen andere leraren dat?

Download

Preventie mentale gezondheid nodig voor leerlingen cluster 4- en praktijkonderwijs

Download

Passend onderwijs

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

Download

Evaluatie passend onderwijs

Download

ProZO!

Monitor sociale veiligheid 2020-2021

Download

ProZO! start weer

Download

Schooldiploma

Geslaagden in het zonnetje gezet

Download

Een week later je diploma - Vernederend

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2021/2022

Download

Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk

Download

Uitstroommonitor

Nieuwe verwerkers-overeenkomst Uitstroommonitor en ProZO

Download

Arbeidsmarkt-kenmerken uitstromers vso en pro

Download

Vensters voor verantwoording

Deadline tevredenheids-onderzoeken twee maanden later

Download

Uitstroommonitor Praktijkonderwijs voorjaar 2020

Download

Wet- en regelgeving

Brief over verankering Entree-opleiding

Download

Antwoord staatssecretaris Wiersma over inburgering

Download