Actueel

Werkagenda OCW/Sectorraad Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs vormt een belangrijk onderdeel van het voortgezet onderwijs en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt door leerlingen klaar te stomen voor de volgende stap in het onderwijs of voor een plek op die arbeidsmarkt. Het is dan ook evident dat deze bijzondere vorm van onderwijs blijft bestaan. Daarom is in 2018 tussen OCW en de Sectorraad Praktijkonderwijs de eerste werkagenda opgesteld met als doel verdere verbetering van de positie van het praktijkonderwijs en het behoud van deze bijzondere vorm van onderwijs. In navolging van deze werkagenda is een hernieuwde agenda opgesteld voor de komende periode van vier jaar. De uitvoering hiervan gebeurt in nauwe afstemming met de VO-raad, MBO Raad, Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, Sectorraad samenwerkingsverbanden VO, Stichting Platforms VMBO, SBB en Connect Groen.
 
In deze notitie worden de verschillende onderdelen van de werkagenda nader toegelicht. Daarbij wordt gespecificeerd tot welke maatregelen dit leidt, wat de planning is en welke rol de verschillende partijen hierin vervullen.

Download de bijlage voor de laatste versie van de Werkagenda

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws