Actueel

Vernieuwd protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ versie 6 december

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en dringende adviezen die het kabinet voor vo-scholen heeft geformuleerd, hebben de sociale partners afgesproken om weer over te gaan tot een gezamenlijk protocol.

Dit protocol heeft als basis de richtlijn van de VO-raad van 25 november. Het protocol is – in overleg met de bonden - geactualiseerd en aangescherpt op basis van het nieuwe coronabeleid voor vo-scholen per 28 november. Per onderwerp is met een kleurcode aangegeven of het een verplichting, dringend advies of eigen afweging van de school betreft.

In de bijlage het Protocol van 6 december.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws