Actueel

Van de voorzitter - zomer voor de deur

Dit is alweer het laatste blog in de laatste infoflits die voor de zomer verschijnt. We gaan er dit schooljaar wel uit met een knallende pers voor het Pro! Verderop in de flits vinden jullie de berichtgeving over de uitreiking van het schooldiploma in Katwijk in aanwezigheid van de minister. Overwegend zeer positief!

Daaraan voorafgaand hadden directeur van de Limes Praktijkschool Piet Keijzer en ondergetekende een kort gesprek met minister Slob waarin hij ons vertelde dat hij wekelijks ‘vele’ brieven mocht ondertekenen, maar dat juist deze brief ongelofelijk veel had los gemaakt in het land. Zelden had hij zoveel positieve reacties gekregen van met name ouders en leerlingen. Dat was goed om te horen, want daar hebben we het natuurlijk voor gedaan. Om juist hen iets in handen te geven waarmee ze ook dat zo fel begeerde ‘civiele effect’ zouden voelen.

Terugblikkend op het afgelopen schooljaar is er weer ontzettend veel gebeurd. In de eerste plaats natuurlijk op de scholen zelf. Maar ook als sectorraad waren we aardig ‘van de straat’ dit schooljaar.

Willekeurige greep
Een willekeurige greep uit onze activiteiten voor de sector: de CAO hield ons vanaf september flink bezig. Dat hebben we uiteindelijk tot een goed einde kunnen brengen voor alle partijen. Daar zijn we erg blij mee! Het schooldiploma was natuurlijk een dossier waar we in een soort wervelwind op moesten acteren omdat daar een enorme publiciteit omheen kwam, waar we geen van allen op hadden gerekend (waarschijnlijk ook de minister niet). Samen met OC&W hebben wij toen rond het diploma een traject ingericht met ronde tafels om de input te krijgen van de regio’s wat heeft geresulteerd in een bestuurlijk besluit dat moet worden uitgewerkt in wetgeving. Wij richten voor de begeleiding van dat traject vanuit onze eigen geledingen een commissie in, waarvoor er al flink wat aanmeldingen zijn. Deze commissie roepen we na de zomer bijeen.

Definitief opgericht
Natuurlijk was er onze eigen Algemene Ledenvergadering waarin we onszelf definitief hebben opgericht, en we staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken mochten verwelkomen. Ook Christianne Mathijssen was daar aanwezig. Ik noem haar hier specifiek omdat zij onlangs haar vertrek aankondigde en ook al afscheid heeft genomen. Haar opvolger wordt binnenkort bekend gemaakt. Vele intensieve gesprekken vonden plaats over de aansluiting met het MBO en het optimaliseren van de praktijkverklaringen. Daarnaast waren er vele gesprekken bij SZW over ESF en arbeidsmarkttoeleiding in het algemeen. Deze resulteren in een aantal ronde gesprekken (zoals ook bij het schooldiploma) in de regio, die wij samen met SZW en LECSO organiseren, over het optimaliseren van de arbeidsmarkttoeleiding in de regio’s. Gemeenten zullen daar ook bij aanwezig zijn.

Bevoegdheden
En tot slot zijn wij natuurlijk betrokken bij de gesprekken over curriculum.nu en alles rondom de ontwikkelingen van de ‘bevoegdheden’. Waarbij dat laatste een vrij taai en traag dossier is. Ook het passend onderwijs is niet aan ons voorbij gegaan. Het komende jaar wordt spannend voor passend onderwijs, omdat de politieke evaluatie ervan in 2020 voor de deur staat. In het jongste Kamerdebat van juni jl. is zelfs besloten deze evaluatie nog iets naar voren te halen. Naast dat er vele, vele, vele overleggen zijn die preluderen op die evaluatie passend onderwijs in 2020, is er 1 overleg dat zich specifiek op de bekostiging richt. Als Praktijkonderwijs zetten wij vooral in op directe bekostiging voor het Pro. Het is waarschijnlijk niet nodig te vertellen dat dat voor ons het belangrijkste punt op dit moment is binnen de systematiek van passend onderwijs en daarmee ook het belangrijkste overleg.

Ongetwijfeld ben ik nog iets vergeten, naast alle grote en kleine zaken die ons het afgelopen jaar hebben bezig gehouden.

Doorontwikkelen
Het komende schooljaar zal staan in het teken van doorontwikkelen, maar ook van bestendigen. De werkagenda die met OC&W is afgesproken zullen we samen met de VO-raad verder uitwerken. We starten het volgende schooljaar met een heidag met onze regio-coördinatoren over de aankomende kabinetsperiode (jawel, regeren is vooruitzien!). Een ALV staat reeds gepland (zie site).
Wat 2019-2020 voor ons in het verschiet heeft blijft spannend. De ontwikkelingen van passend onderwijs, de ESF-subsidies of wat daarvoor in de plaats komt, de (deels) nog te ontwikkelen wet- en regelgeving over het schooldiploma etc. Als sectorraad zetten wij ons in elk geval volgend jaar ook weer in om al deze ontwikkelingen zo goed mogelijk uit te laten pakken voor onze leerlingen. Want dat is het belangrijkste: dat we een sector houden die blijvend in staat wordt gesteld om het onderwijs voor deze kinderen zo goed mogelijk in te kunnen richten.

Enorm veel plezier
Een persoonlijke noot: ik heb mijn werk ook in dit schooljaar weer met enorm veel plezier gedaan. Het is bijzonder dat we zoveel concrete resultaten hebben kunnen behalen voor de sector, dat geeft veel voldoening. Mijn bezoekjes aan de scholen hebben hier zeker ook aan bijgedragen. Zo kunnen wij, naast alle input die we krijgen van de regio-coördinatoren, als bestuur goed acteren op alles wat leeft in het land. Dus blijf mij vooral uitnodigen! Ik wens iedereen een hele fijne zomer!

Namens het bestuur van de sectorraad Praktijkonderwijs,

Nicole Teeuwen voorzitter

3 juli 2019.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws