Actueel

Van de voorzitter: We gunnen onze leerlingen goed onderwijs

In de media wordt de afgelopen week veel gespeculeerd over de verlengde kerstvakantie. Daarnaast krijgen wij van onze achterban veel geluiden over de situatie op onze scholen. De scholen laten een wisselend beeld zien. Sommigen worstelen om het hoofd boven water te houden, kampen met personeelstekorten, lege klassen etc. Anderen komen deze vierde corona-golf redelijk ongeschonden door, met weinig besmettingen en weinig ziekteverzuim.

Wat een constant geluid blijft, is de roep om consistentie en duidelijkheid in het kabinetsbeleid in het algemeen, en voor het onderwijs in het bijzonder. De discussie over de verlengde kerstvakantie, zoals die in de media wordt gevoerd helpt daar niet bij. In onze overleggen met OCW krijgen wij in dit geval wel een consistent beeld: de minister doet er alles aan om de scholen fysiek open te houden. Dat is zijn inzet. Hij heeft dat gisteren ook zelf kenbaar gemaakt op twitter. Link

Roep om eigen regelruimte
Natuurlijk weten we pas definitief meer bij de volgende persconferentie, maar ik adviseer scholen dringend om hier rekening mee te houden. In de media is het bovendien niet altijd even duidelijk, maar de discussie over sluiting/opening wordt vooral gevoerd over het basisonderwijs, dus heeft voor onze scholen überhaupt weinig effect. Daarnaast blijft er de roep om eigen regelruimte voor de scholen.

Vorige keer heb ik daar al iets over gezegd in mijn blog. Ik wil scholen nogmaals specifiek wijzen op de site lesopafstand.nl, waar alle informatie te vinden is over de regelruimte van scholen. Die is groter dan we op het eerste gezicht door het beeld dat via de media en de persconferentie tot ons komt zouden denken. Indien je als school onderdeel bent van een groter schoolbestuur is het belangrijk om met je bestuur in gesprek te blijven over de organisatorische vrijheden die je hebt in deze crisis.

Niet het onmogelijke
We hebben ook OCW gevraagd hier nogmaals in de communicatie aandacht aan te besteden. Scholen zijn niet aan het onmogelijke gehouden, en als zij organisatorisch in de problemen komen kan de school geheel of gedeeltelijk sluiten. Hoe je dat doet, vind je in de Q&A’s van les op afstand. Zie veelgestelde vragen of Stappenplan onderwijs op afstand
 
Het zijn nog twee volle weken voor de kerstvakantie. Ik besef dat velen van ons corona-moe zijn. Tegelijkertijd is er het besef dat we onze leerlingen onderwijs moeten gunnen. Hopelijk geeft deze gedeelde overtuiging iedereen nog voldoende energie om door te gaan.
 
 Nicole Teeuwen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws