Actueel

Van de voorzitter: Nazomeren

Nazomeren

Terwijl het schooljaar 2018-2019 overal alweer in volle gang is, pakken wij de draad van voor de vakantie ook weer op. Onderwerpen genoeg die de scholen bezig houden!

De kennismakingsronde die wij hebben gehad als Sectorraad en ik als nieuwe voorzitter is in de zomer, met een gesprek met Job Cohen, voorzitter van Cedris afgerond. Daarnaast hebben we een intensief kennismakingsgesprek gehad met de voorzitter van de Sector Entreekamer van de MBO-raad, Trudy Vos en medewerkers van de MBO-raad en SBB. De MBO-raad richt samen met SBB een expertgroep Sluitende Aanpak in, waar ook de Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigd zal zijn. Zodra hier meer informatie over is komen we erop terug. Het gesprek stond vooral in het teken van een ketenaanpak voor de doelgroep waar wij mee te maken hebben: jongeren in een kwetsbare positie.

Dat een maatschappelijk debat, en een stevige lobby wel degelijk zin heeft, laat het recente besluit van Tamara van Ark, de VVD-staatssecretaris van SZW zien. De recente plannen voor de loondispensatie zijn van de baan, en er komt een nader uit te werken breed offensief voor meer banen. Meer hierover vindt u op www.praktijkonderwijs.nl. Als Sectorraad hebben wij actief geparticipeerd in bestaande lobby’s, middels gesprekken en deelname aan publiciteit in landelijke dagbladen. Aparte vermelding verdient hier een initiatief uit Friesland, Het Friese Manifest. Een initiatief dat met volharding dit onderwerp in Friesland en ver daarbuiten met verschillende partijen op de agenda heeft gezet.

Er is nog een aantal punten dat de Pro-scholen direct raakt, en waar we de komende periode ook resultaten en voortgang mee hopen te boeken, nl. de ESF-subsidies en de bepalingen in de nieuwe CAO die voor Pro lastig uitvoerbaar zijn. Op 26 september vindt een gesprek plaats met de CAO-onderhandelaars over de speciale positie van het Pro. We koppelen hier zo snel mogelijk over terug.

Een gesprek met Tamara van Ark hangt nog steeds in de lucht o.a. over ESF, maar zou nu spoedig plaats moeten vinden. Inmiddels worden er wel vragen gesteld door verschillende politieke partijen in het hele land, in de gemeenteraden. Het zou goed en fijn zijn als we steun krijgen van de diverse colleges van B&W in onze pogingen deze gelden ook voor de toekomst veilig te stellen voor de scholen. Mocht u in uw eigen regio hier iets in kunnen betekenen zou dat zeker helpen!

Over de mail bereiken mij veel vragen over de landelijke Pro-dag, wanneer die gehouden wordt. Ik heb begrepen dat op verzoek van onze leden nog vrij recent is besloten de landelijke Pro-dag tweejaarlijks te houden, en in de tussenliggende jaren in de regio e.e.a. te organiseren. Ik zie dat ook veelvuldig gebeuren, en word gelukkig ook vaak uitgenodigd om deze dagen bij te wonen.

Als bestuur overwegen wij wel om in de tussenliggende jaren een wat kleinere landelijke bijeenkomst (event) te houden en dat te koppelen aan bijvoorbeeld een Algemene Ledenvergadering. Hoe dit vorm moet krijgen staat voor a.s. 19 september op de agenda met de regio coördinatoren. Ideeën zijn welkom!

Ik hoop dat eenieder, net als ik, een goede zomer en een goede opstart heeft gehad voor het nieuwe schooljaar. Het nazomeren lijkt me begonnen!

Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Prakijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws