Actueel

Van de voorzitter, laatste blog schooljaar 2017-2018

Mijn eerste blog voor het Praktijkonderwijs droeg de titel: ‘een begin met een vaartje’. Dit zou ook eigenlijk een toepasselijke titel zijn voor dit blog, maar dan natuurlijk met: ‘het einde van het schooljaar met een vaartje’. De afgelopen weken is er veel geoogst van wat de afgelopen periode is gezaaid.

Om te beginnen de ESF-subsidie. Zowel langs de lijn van de lobby als langs de lijn van de publiciteit is er veel aandacht gevraagd door ons bestuur voor het wegvallen van deze gelden. Nu, maar ook straks in de volgende ESF-periode. Publicitair heeft bestuurslid Eric Bouwens veel input geleverd voor diverse artikelen, die een flink sneeuwbaleffect hadden: van de Gelderlander, naar Trouw, van Trouw naar een artikel in Binnenlands Bestuur. Het is fijn dat Lecso, onze evenknie voor het VSO, daarin onze aanpak volgt, en is aangesloten bij onze lobby en publiciteit. Daarnaast was er een gesprek bij het Ministerie van SZW, waarbij Tamara van Ark helaas op het laatste moment niet kon komen, maar we hebben daar een goed gesprek gehad met Yvonne Wijnands, afdelingshoofd, o.a. verantwoordelijk voor ESF. De publiciteit trok ook de aandacht van diverse Kamerleden, en hebben Groen Links, de SGP, de PvdA en de SP hierover vragen gesteld tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De Kamervragen kunt u hier lezen. Positief is dat dit punt: het wegvallen van de ESF-subsidie nu hoog op de agenda staat, en wij verwachten zo spoedig mogelijk na de zomer een gesprek met Tamara van Ark over dit punt.

Daarnaast was er natuurlijk de intentieverklaring welzijn en zorg. Ook voor jongeren in het praktijkonderwijs biedt het geld dat uitgetrokken wordt voor de zorg- en welzijnssector veel kansen en mogelijkheden. Samen met Hugo de Jonge (VWS), Tamara van Ark (SZW) en vele andere partijen hebben we de intentie uitgesproken om deze gelden vooral in te zetten voor arbeid. En liefst zo min mogelijk conjunctuurgevoelig. Wij hebben op de hoop uitgesproken dat het niet bij deze eenmalige impuls blijft.

En tot slot ons eigen strategische visie-stuk. Wij zouden dit aanbieden aan Arie Slob, tijdens een werkbezoek in Den Haag bij een Pro-school. Echter, de VMBO-examen-perikelen in Maastricht zorgden ervoor dat de agenda van Arie Slob vrij gepland moest worden, en vervolgens werd hij ziek.

Op 12 juli konden wij onze visie toch aanbieden aan de hoogste ambtenaar van OC&W, directeur-generaal Alida Oppers. Verderop in de Flits vindt u hierover een bericht.

Tot slot: het was voor mij een vliegende start zo, in de helft van het schooljaar. Maar er ligt een mooi en compleet fundament om op verder te bouwen in het volgende schooljaar. Ik hoop dan weer veel scholen te zien, jullie regio-bijeenkomsten te bezoeken. Het blijkt allemaal zeer waardevolle input voor alle gesprekken die wij als bestuur voeren op veel plaatsen in het land.

Voor nu wens ik iedereen een fantastische, en inspirerende zomer vol mooie plannen voor het praktijkonderwijs, zodat we er volgend jaar weer tegen aan kunnen.

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws