Actueel

Van de voorzitter - een spannend jaar

Van de voorzitter
Een spannend jaar!


Na een prachtige zomer staat er weer een nieuw schooljaar voor de deur. Een aantal regio’s kan natuurlijk nog van het staartje van de zomer genieten die dit weekend qua temperatuur een opleving beleeft!

Zoals we allemaal in de media hebben kunnen zien is ook het politieke jaar gestart. Dat politieke jaar kan nog wel spannend worden voor het Praktijkonderwijs. Al eerder hebben we gezien dat aanpassingen in de positionering van het Praktijkonderwijs, zoals de bekostiging binnen passend onderwijs, nauwelijks beïnvloedbaar waren omdat veel onderwerpen moesten wachten tot de evaluatie van passend onderwijs in 2020. Sinds de debatten in de Tweede Kamer over passend onderwijs van voor de zomervakantie, weten we dat er bij de politiek een vurige wens leeft om de evaluatie zo vroeg mogelijk in 2020 te houden. Waarschijnlijk dus nog dit schooljaar.

Personele wisselingen
Naast deze evaluatie is er een aantal ontwikkelingen binnen OC&W te noemen. Er wordt weer een aparte directeur voor Passend Onderwijs aangetrokken. Binnenkort wordt bekend wie dat is. Daarnaast krijgen we te maken met een nieuwe directeur VO bij het ministerie van OC&W na het afscheid van Christianne Mathijssen. In dit veranderende speelveld zijn er dus genoeg uitdagingen voor onze sector en daarmee voor de sectorraad.
 
Woord gehouden
Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW heeft woord gehouden: op de laatste ALV heeft zij aangekondigd meer aandacht te willen besteden aan de verbindingen in de driehoek: school, arbeidsmarkt, gemeente. Zowel op regionaal niveau als landelijk (voor zover mogelijk). In het najaar staat er een aantal bijeenkomsten gepland in de regio’s over dit thema door SZW. Als sectorraad zijn wij hier, samen met LECSO nauw bij betrokken. Hetzelfde geldt voor het ESF-traject.
 
Verwachtingsvol
Maar genoeg over alle politieke beslommeringen. Alle scholen zijn natuurlijk druk met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. In de afgelopen week en in de komende weken lopen in het hele land weer leerlingen verwachtingsvol de schoolgebouwen van het Praktijkonderwijs binnen. Nieuwsgierig naar het nieuwe jaar, naar de nieuwe uitdagingen en hun kansen voor de toekomst.
 
Reikhalzend
Eigenlijk zijn wij als bestuur op dat punt niet zo heel veel anders dan onze leerlingen. Ook wij kijken reikhalzend uit naar wat het nieuwe schooljaar ons gaat brengen. Een aantal zaken kunnen we voorspellen, maar er blijven genoeg verassingen en onbekende uitdagingen over. Ik ben ervan overtuigd dat we met de kracht en gezamenlijkheid die we het afgelopen jaar in de sector hebben gevoeld veel uitdagingen tot een goed resultaat kunnen brengen voor het Pro en daarmee voor onze leerlingen. Ik wens iedereen een hele goede en energieke start van het schooljaar!
 
Namens het bestuur,
Nicole Teeuwen, voorzitter

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws