Actueel

Van de voorzitter

Als sectorraad zijn we vorige week de ‘hei’ op geweest, en hebben we hard gewerkt aan een werkplan voor het komende jaar onder leiding van Selle van der Woude. Natuurlijk staat het uitwerken van de werkagenda met OC&W op de eerste plaats, waarbij het schooldiploma een belangrijk uitwerkpunt is. Ons eigen werkplan stemmen we als eerste af met de regio coördinatoren op de volgende bijeenkomst. Daarna komt ie voor iedereen beschikbaar.

Tijdens de werkbezoeken die ik de afgelopen periode heb afgelegd, krijg ik vragen over het schooldiploma. Betekent dit nu dat er een landelijk format komt? Examencommissies over de vloer, en landelijke normeringen? Nee, niet op die manier. Wat we natuurlijk wel willen bereiken is dat er een document komt wat voor de leerlingen, werkgevers en samenleving civiele waarde heeft. Maar wat we absoluut niet willen, is dat het maatwerk daarvoor moet wijken. Iedere leerling bij ons gedijt vooral bij het gepersonaliseerde leren (overigens denk ik dat dat voor alle leerlingen geldt, ook buiten het Pro). Dat betekent dat we een balans moeten zoeken tussen deze twee zaken: een document van civiele waarde en het maatwerk. Daarom is de input die wij als sector leveren erg belangrijk! Het Ministerie van OC&W heeft echt handvatten nodig om hier iets moois van te kunnen maken, zonder onze verworvenheden die zo belangrijk zijn voor de leerling aan te tasten.

Verder is het leuk te vertellen dat ik de afgelopen periode weer verschillende werkbezoeken heb afgelegd. Onder andere bij KWC in Culemborg. Een heel erg leuk werkbezoek dichtbij mijn eigen woonplaats dit keer! Opvallend is toch wel dat iedere school zijn eigen, herkenbare karakter heeft. Zo had deze school (voor mij nieuw) een mooi atelier, met een heel rijtje naaimachines. En leerlingen die prachtige kledingstukken konden maken!

Daarnaast ben ik in Flevoland bij de regiovergadering geweest en heb ik daar de scholen uit Emmeloord, Dronten, Almere en Lelystad gesproken. Mooi om te zien dat iedere school op eigen wijze tracht om bijvoorbeeld zorg op school vorm te geven. Wat duidelijk is, is dat een intensieve samenwerking met de gemeente wel essentieel is om leerlingen die zorg nodig hebben zo goed mogelijk te helpen.

Tot slot heb ik een rondleiding gehad bij de Pro school in Lelystad, de Steiger (en locatie Vaartseweg). Nu had ik al veel gezien: samenwerking met VMBO’s, met ROC’s, enz. maar deze school had een voor mij nieuw concept: het werkbedrijf en de Pro-school (en het benodigde gemeentelijke loket) in hetzelfde gebouw! Een uitgekiend arbeidstoeleidingsconcept dat veel verder gaat dan het werkbedrijf alleen, maar daar wel de voordelen, begeleiding, en zeer nauwe banden met de gemeente door heeft kunnen opzetten. Een heel mooi voorbeeld over wat intensieve samenwerking met partijen kan opleveren!

Als bestuur bereiden wij ons tenslotte voor op de komende Algemene Ledenvergadering van 30 januari a.s. op de Pro-school het Segment in Gouda. Wij kijken uit naar een vruchtbare vergadering, en een mooi vervolg de rest van de dag! Een mooi moment om voor onze gasten, bestuurders en beleidsmakers het Praktijkonderwijs goed op de kaart zetten! Onze sector en onze leerlingen verdienen dat!

Nicole Teeuwen

Voorzitter

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws