Actueel

Vacature bestuurslid Sectorraad Praktijkonderwijs

Het bestuur roept kandidaten op om op deze vacature te solliciteren
 
Een brief met uw motivatie en CV kunt u, tot uiterlijk 9 december 2022, sturen naar
bureau@praktijkonderwijs.nl  
 
Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sectorraad Praktijkonderwijs in februari 2023. 
 
In de bijlage vindt u een profielschets,

Voorstel tijdspad benoeming opvolger A. Dokman:
9 december               Sluiting kandidaatstelling
19-21 december        Gesprekken met kandidaten
23 december 2022     Voordracht kandidaten door bestuur aan de leden
Maart 2023                Stemming door leden 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws