Actueel

Uitstroommonitor Praktijkonderwijs

Scholen voor praktijkonderwijs brengen de uitstroom van hun leerlingen in beeld. Bij iedere leerling wordt aan de hand van de uitstroommonitor een antwoord gegeven op de vragen: is er sprake van uitstroom naar werk, een mbo-opleiding of een andere uitstroombestemming? Daarnaast volgen scholen voor praktijkonderwijs oud-leerlingen tot twee jaar na het moment van uitstroom. Aan de hand daarvan wordt in beeld gebracht: is er tot twee jaar na het moment van uitstroom nog steeds sprake van werk/het volgen van een opleiding of is op enig moment sprake geweest van een periode zonder werk/een opleiding?

Een groot deel (37,1 %) van de jongeren is uitgestroomd naar een arbeidsplaats, deels (10,7%) in combinatie met een bbl opleiding. 42,1% van de jongeren is uitgestroomd naar een mbo bol opleiding. Een op de twintig jongeren (5.0%) is uitgestroomd naar een andere school voor praktijkonderwijs. Daarnaast is een deel van de jongeren uitgestroomd naar een andere vorm van onderwijs (vso 2.6%; vmbo 2.4%), dagbesteding (3%), een toeleidings/trainingstraject (2.4%) of is sprake van verhuizing naar het buitenland (1.2%). Bij 3% van de jongeren is op het moment van uitstroom geen sprake van werk of het volgen van een opleiding. Ten slotte is bij 1.2% van de jongeren de uitstroombestemming onbekend.

Op basis van deze cijfers is 97.6% van de jongeren succesvol geplaatst door de scholen voor praktijkonderwijs. Er is sprake van een succesvolle plaatsing wanneer een jongere uitstroomt naar werk, een toeleidings/trainingstraject, een (v)mbo opleiding of dagbesteding. Van een niet succesvolle plaatsing is sprake wanneer de uitstroombestemming onbekend is of wanneer er sprake is van geen werk of het niet volgen van een opleiding vanwege gedrags/motivatieproblemen, ontslag of VSV. Alle overige bestemmingen worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het percentage succesvolle plaatsing.

Lees verder in het bijgevoegde document

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws