Actueel

Start pilot praktijkonderwijs/vmbo-onderbouwklas in schooljaar 2019/2020

In schooljaar 2019/2020 mogen maximaal 30 praktijkscholen (pro) starten met een pilot waarbij een pro-school in samenwerking met een vmbo-school een onderbouwklas inricht voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. In deze onderbouwklas wordt gewerkt aan de kerndoelen van het onderbouw van het vmbo. Leerlingen die dat kunnen stromen in twee of drie jaar door naar de bovenbouw van het vmbo. Het doel van deze onderbouwklas is het bevorderen van kansen voor leerlingen. De lessen kunnen gegeven worden op een vmbo-locatie. Ook kunnen de pro-leerlingen daar gezamenlijk lessen volgen met vmbo-leerlingen (dit mag voor maximaal 500 klokuren per jaar).  Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is instemming van de medezeggenschapsraad van de pro- en vmbo-school en instemming van het samenwerkingsverband. 

Meer informatie over de klas en de aanvraag is te vinden op  www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/pilot-pro-vmbo , maar is ook onderstaand te lezen! 

Factsheet-pilot-onderbouwklas-pro-vmbo (Wat houdt de ‘Pilot onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo’ in?)

FAQ-pilot-onderbouwklas-pro-vmbo  (Vragen en antwoorden over de pilot onderbouwklas pro-vmbo.) 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws