Actueel

Servicedocument opstart praktijkonderwijs

In de bijlage treft u een servicedocument beroeps- en praktijkonderwijs in het VO aan. Dit servicedocument is ontwikkeld op basis van de protocollen van de VO-raad, en geeft u tips en adviezen om specifiek voor onze onderwijssoorten die protocollen in de praktijk te kunnen brengen. Bijgevoegd is versie 2 van het servicedocument; aangepast nav de RIVM-richtlijnen van 19 mei 2020.
 
Wij hopen dat de tips, adviezen en checklists ondersteunend zijn bij het (her)openen van de scholen. Ook in de regio zullen de tips en adviezen, op initiatief van de regiocoördinator besproken worden. Daarbij is er uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen en ‘best practices’ uit te wisselen.
 
Dit document is uiteraard niet ‘af’. Het is een flexibel en dynamisch document, omdat we een ding nu al zeker weten: we gaan nog veel tegenkomen in de praktijk waar we vooraf niet aan hebben gedacht. Daarom is alle feed-back welkom, zo kunnen we het document steeds verbeteren.
 
Veel succes de komende weken met het (her)openen van de scholen.
 
Met vriendelijke groet,

Nicole Teeuwen
Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws