Actueel

PRO-dag toont de Kracht van Praktijkonderwijs

Het grootste gedeelte van de PRO-dag op 12 februari was ingeruimd voor het symposium De Kracht van Praktijkonderwijs. Het programma dat de ruim 250 aanwezigen in de kantine van het Pro College in Nijmegen kregen voorgeschoteld maakte deze titel meermalen duidelijk.

Na het openingswoord van voorzitter Nicole Teeuwen kreeg Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen het woord. Hij is een groot fan van het praktijkonderwijs om dat het de nadruk legt op wat leerlingen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. In zijn lezing ging hij een aantal mythes te lijf. Bijvoorbeeld dat je vanaf je vierde op school dingen leert en dat na de schoolse periode het leven begint. Volgens Bransen gaan leren en leven vanaf de geboorte samen.

De roeiboot

Een mooie metafoor die hij gebruikte was die van de roeiboot. Als je roeit zie je niet waar je naar toe gaat. Je ziet de weg die je afgelegd hebt, het verleden, maar de toekomst is ongewis.

Na de pauze, presenteerde Abdellah M'Barki van PWC het rapport Aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het rapport werd aangeboden aan Eric Bouwens bestuurder van Pro College Nijmegen en Jaco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Deze laatste nam vervolgens het woord.

In z'n eentje begonnen

Hij heeft in de loop der jaren een groot glazenwassersbedrijf opgebouwd. In zijn eentje begonnen, heeft hij nu 2100 werknemers in dienst, waarvan veel mensen 'aan de basis van de de samenleving staan.'
Meerdere malen oogstte hij applaus uit de zaal. Bijvoorbeeld toen hij er voor pleitte dat we "deze jongens en meisjes geen probleem van de samenleving maken. Ze hebben geen probleem! Ze zijn geen probleem!" Volgens Vonhof is goede begeleiding ná de schoolperiode wél van groot belang: "Houd de leerlingen vast!"

Vervolgens leidde Selle van de Woude een forumdiscussie aan de hand van 3 stellingen. Met forumleden Carry Roozemond (Ingrado), Wim Ludeke (LECSO), Hans Spigt (Jeugzorg Nederland) en Andre Dokman (Futura College).

Perspectief op werk

Met name de tweede stelling leverde mooie momenten op: Jeugdzorg in Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het perspectief op werk van deze leerlingen. De vraag die hierbij aan de orde kwam was: waarom eindigt de jeugdzorg op je 18e? Ook de zaal mengde zich in deze discussie waarbij een van de aanwezigen aangaf hoe belangrijk jeugdzorg in school is. Hij citeerde een leerling: "Het is toch beter dat ik naar een schoolcoach ga, dan dat ik iemand op z'n bek sla."

Voordat vervolgens de collegetour met minister Arie Slob van start kon gaan, werd eerst de keukenbrigade in het zonnetje gezet. Trots kwam de zwarte brigade naar voren, waar zij een terecht applaus in ontvangst namen.

De koning meegenomen

Nicole Teeuwen bouwde het gesprek met de minister zorgvuldig op met eerst een compliment ("U heeft de koning zelfs meegenomen naar het praktijkonderwijs.") en wat onschuldige persoonlijke vragen ("Wat voor leerling was u zelf?") Vervolgens stelde ze de bureaucratie aan de orde, de kwestie van de bekostiging van de arbeidstoeleiding en de ov-kaart voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

Helaas liet de minister zich niet verleiden tot concrete toezeggingen, maar liet hij wel merken dat onze doelgroep hem na aan het hart ligt. Tot slot bood Nicole Teeuwen de brochure De Kracht van Praktijkonderwijs aan de minister aan. Hierin staan de belangrijkste vijf punten om leerlingen en oud-leerlingen uit het praktijkonderwijs zicht te geven op een goed perspectief: een samenleving waarin ook deze jongeren volwaardig participeren.

Downloads

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws