Actueel

Plannen kabinet met loondispensatie

Het kabinet wil dat werkgevers eenvoudiger mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen en houden. Nu zijn daar twee systemen voor. Om het eenvoudiger te maken wil het kabinet naar één systeem: loondispensatie.

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer in een brief op 7 september 2018 geïnformeerd over de afwegingen om niet verder door te gaan met het uitwerken van loondispensatie en over het brede offensief om tot meer banen te komen.

De kern van dit offensief:

- Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd;

- Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;

- De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;

- De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden;

- De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;

- Beschut werk krijgt een extra impuls.

 

Download hieronder de Kamerbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws