Actueel

Persbericht

Sector Praktijkonderwijs behaalt uitstekende resultaten op uitstroom en tevredenheid!

Op 30 januari houdt de Sectorraad Praktijkonderwijs haar Algemene Ledenvergadering op de school voor Praktijkonderwijs het Segment in Gouda. Dit jaar bieden we, niet zonder trots, de resultaten van de Uitstroommonitor aan, aan staatssecretaris van SZW Tamara van Ark, die in het middagprogramma na onze ALV aanwezig zal zijn. Het meest opvallende resultaat in de monitor is het vrij stabiele beeld van de schoolverlaters in het praktijkonderwijs. De cijfers laten zien dat de scholen zeer succesvol zijn en er in slagen hun leerlingen - afhankelijk van hun mogelijkheden en behoeftes - te begeleiden naar werk of leren na het praktijkonderwijs. Daarbij blijven de uitstroomrichtingen van de schoolverlaters ongeveer constant. Ten opzichte van de norm van minimaal 75% bestendige uitstroom – zoals de sector jaren geleden zelf heeft afgesproken met inspectie voor het Onderwijs - scoort het pro door de jaren heen positief. Bij de laatste meting ligt het percentage bestendige uitstroom twee jaar na uitstroom op 88,7% ligt, dus ruim boven de minimumnorm.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik ben blij met het positief resultaat van de Uitstroommonitor, dat laat zien dat het Praktijkonderwijs in staat is om veel van hun leerlingen te begeleiden naar werk. Het is fijn dat hiermee ook deze jongeren de kans pakken en ook krijgen om aan de slag te gaan en een plek vinden op de arbeidsmarkt.’’

Tegelijkertijd met de uitstroommonitor komt ook het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek uit. Een onderzoek onder meer dan 10.000 Pro-leerlingen. Opvallend is het hoge cijfer dat de leerlingen geven aan sociale veiligheid op school, nl. een 9,6. Praktisch het hoogste cijfer van alle onderwijssoorten in het VO. Een resultaat om trots op te zijn.

Hoewel Praktijkonderwijs voor velen een onbekende onderwijssoort is, timmert de sector al jaren aan de weg. Met maar een doel voor ogen: een goede schoolloopbaan en een goede vervolgplek voor iedere leerling. Dit wordt bereikt door maatwerk voor alle leerlingen aan te bieden in gepersonaliseerd onderwijs. Daarmee bereikt de sector goede resultaten. Met de Uitstroommonitor, een instrument van de Sectorraad Praktijkonderwijs, monitort de sector zelf de uitstroom.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met mevrouw Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs (n.teeuwen@praktijkonderwijs.nl).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws