Actueel

Maatregelen bij heropening voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs


Het voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 1 maart. Voor vso en praktijkonderwijs (pro) was fysiek onderwijs in de praktijk al de norm. Deze heropening per 1 maart gaat vergezeld van aanvullende maatregelen. De afstandsmaatregel tussen leerlingen zal ertoe leiden dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn en er in de praktijk sprake is van een gedeeltelijke heropening. In dit document is een uitwerking van de aanvullende maatregelen opgenomen voor de genoemde sectoren; deze uitwerking geldt in aanvulling op de tekst van het servicedocument funderend onderwijs d.d. 23 januari 2021. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze aanvulling en het oorspronkelijke servicedocument van 23 januari 2021, geldt wat in dit aanvullende servicedocument staat.

In dit aanvullend servicedocument wordt toegelicht wat de achtergrond is van de heropening. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende maatregelen en adviezen die in het generiek kader van het RIVM staan over het verantwoord openen van het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Deze maatregelen zijn gericht op het beheersbaar houden van de risico’s. Dit generiek kader is bekrachtigd in het 98e OMT-advies (deel 1). De maatregelen in dit document zijn mede gebaseerd op het generiek kader.

Lees in de bijlage het gehele servicedocument.

Ook bijgevoegd is het oorspronkelijke servicedocumente van 23 januari 2021

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws