Actueel

Handreiking schoolgaande jeugd & inburgering

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Het doel van deze wet is alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig aan de Nederlandse maatschappij mee te laten doen, het liefst via betaald werk.

Wanneer iemand inburgeringsplichtig wordt, ontvangt diegene een brief van DUO. Voor schoolgaande jongeren gebeurt dat in de meeste gevallen rond het moment waarop de jongere 18 jaar oud wordt én op dat moment geen (tijdelijk) vrijstellende opleiding volgt (zie antwoord op vraag 1.1). Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn. Deze handreiking beschrijft de meest gebruikelijke routes maar dit kan in individuele gevallen afwijken.

Eind juni 2022 is de ge-actualiseerde versie van de Handreiking schoolgaande jeugd & inburgering gepubliceerd. De handreiking vind je in de bijlage.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws