Actueel

Een zonnige dag voor het Praktijkonderwijs

Het was voor uw Sectorraad en daarmee voor onze sector afgelopen vrijdag een mooi sluitstuk van een wat langer lopend proces.

In de Tweede Kamer werden tijdens de Algemene Beschouwingen twee moties aangenomen die erop gericht zijn onze leerlingen meer kansen geven. Zowel op de arbeidsmarkt als in eventueel vervolgonderwijs (Motie Segers ; Motie Asscher). In een extra nieuwsflits zien jullie al een stukje over de extra gelden voor kwetsbare jongeren van de hand van de CU.

In eerdere gesprekken op de Ministeries (m.n. SZW) hebben wij op verschillende momenten onze zorg uitgesproken over het wegvallen van de ESF subsidies. Wij hebben kenbaar gemaakt dat het wegvallen van deze financiën onmiskenbaar consequenties zou hebben voor de formatie op onze scholen, dan wel voor de branche-certificering. In beide gevallen zouden onze leerlingen de dupe zijn. Op het ministerie van SZW vonden wij wel degelijk een luisterend oor, hoewel ons ook te verstaan werd gegeven dat de kans dat er nog subsidie uit de ESF pot zou komen zeer klein was. Achter de schermen is er echter naarstig gezocht naar een oplossing, en het is de Christen Unie geweest die hier in politieke zin het voortouw in heeft genomen. Met een geweldig resultaat! Meer geld voor kwetsbare jongeren (17 mln.) met een zwaar accent op de arbeidsmarkttoeleiding. Dat resultaat is er gekomen dankzij en door een mooi samenspel tussen verschillende politieke en maatschappelijke partijen. Mijn speciale dank gaat hier overigens uit naar enkele leden van de vereniging Sectorraad uit m.n. het Groene Hart die namens en met de Sectorraad Praktijkonderwijs intensief contact hebben gehad in het politieke proces met de CU-woordvoerder voor Onderwijs, Eppo Bruins.

En of het allemaal nog niet genoeg was afgelopen vrijdag, werd er Kamerbreed later die dag nog een motie van de PvdA aangenomen, waarbij de bezuiniging op praktijkleren in het MBO werd teruggedraaid. Goed nieuws voor het MBO! En daarmee ook voor onze leerlingen die naar BBL doorstromen! Ook deze maatregel draagt bij aan een betere kansen voor onze leerlingen.

Onze kennismakingsronde en gesprekken over onze visie voor de zomer met de Tweede Kamerwoordvoerders Onderwijs van de politieke partijen heeft warme contacten opgeleverd. Ook Groen Links heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor onze sector tijdens het (VMBO)-debat eervorige week. En wij hopen dat dit een vervolg krijgt.

Natuurlijk moeten we afwachten hoe de moties worden uitgewerkt, maar duidelijk is in elk geval dat alle partijen eensgezind zijn over het feit dat het geld direct ten goede moet komen aan de leerling en zijn/haar toekomst op de arbeidsmarkt. Wij gaan er natuurlijk ons uiterste best voor doen om ervoor te zorgen dat dit op een goede en effectieve manier gebeurt, met liefst zo min mogelijk bureaucratie!

Ikzelf ben volgende week een paar dagen in Noorwegen, op studiereis met o.a. het Nederlands Jeugd Instituut en de drie ministeries (OC&W, SZW, V&J). We gaan daar kijken naar de Noorse aanpak van jongeren in kwetsbare posities. Nu al interessant vind ik de titel van het Ministerie aldaar: het Ministerie van Kinderen en Gelijkheid! Ik laat zeker weten in de volgende Infoflits wat de bevindingen daar waren.

Voor nu mogen we even genieten van het feit dat onze doelgroep volop in beeld is bij beleidsmakers en beslissers, en dat er politiek gezien een mooi resultaat is behaald voor onze jongeren.

 

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

24 september 2018

Steun voor CU-voorstel extra gelden baankansen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws