Actueel

Een nieuwe lockdown

Andermaal heeft het virus ons verrast, op een manier die nog heftiger is dan we hadden kunnen voorspellen en gehoopt. Vanmiddag, voorafgaand aan de persconferentie zijn wij, net als de andere partijen, geïnformeerd door de minister van onderwijs over een nieuwe lockdown die ook het voortgezet onderwijs treft. Dit heeft ook consequenties voor het praktijkonderwijs.

Maatregelen
In grote lijnen geldt hetzelfde ‘kerstpakket maatregelen ’ als vorig jaar echter vooralsnog alleen voor de komende week.
Dat betekent dat er de komende week geen fysiek onderwijs gegeven zal worden. Daarop zijn echter wel enkele uitzonderingen, net als vorige keer:

Praktijkvakken mogen doorgaan; dit betreft nadrukkelijk niet het gehele praktijkonderwijs, maar slechts de praktijk- en beroepsgerichte vakken.
Voor kwetsbare leerlingen wordt opvang op school geboden;
Examenleerlingen worden uitgezonderd.

Wij hebben natuurlijk vooral met de eerste en de tweede uitzondering te maken. Nu hebben we vorig jaar wel enige ervaring opgedaan met hybride onderwijs, maar het tijdsbestek waarin we dit nu op stel en sprong zouden moeten regelen is natuurlijk totaal anders.

Regelruimte
In het gesprek met de minister is er duidelijk aangegeven dat scholen voldoende regelruimte krijgen. Dit betekent wat ons betreft dat scholen te nemen maatregelen moeten bezien binnen de kaders van wat zij zelf mogelijk achten, maar ook wat er binnen grenzen mogelijk is voor de school. Te denken valt aan een inregeldag voor de organisatie en enkele dagen om de leerlingen gespreid naar school te laten komen om ze voor te bereiden op wat komen gaat. Indien mogelijk kan er uiteraard nog een praktijkles worden gegeven en scholen zullen zorgen voor de opvang van kwetsbare leerlingen.

Stages
De meeste sectoren waar onze leerlingen stage lopen zullen worden gesloten. Daar waar leerlingen nog stage lopen, in bijvoorbeeld essentiële winkels, gelden de regels van het stagebedrijf en mag de stage indien mogelijk doorgaan.

De nabije toekomst
De maatregelen voor de gehele lockdown gelden tot 14 januari 2022. De schoolvakantie eindigt echter op 10 januari 2022. Om te bezien of de scholen dan daadwerkelijk open kunnen is er een extra beoordelingsmoment door het kabinet ingepland op 3 januari 2022.

Ons dringende advies aan de scholen is het volgende: wij hebben ons vaak laten verrassen door het virus. Dit verhoudt zich slecht tot de voorspelbaarheid die onze leerlingen nodig hebben. Het is ons inziens van belang dat scholen zich voorbereiden op verschillende scenario’s na de kerstvakantie, waarbij een periode van hybride onderwijs ons het meest voor de hand lijkt te liggen. Als er volledig fysiek onderwijs mogelijk is, is dat natuurlijk enorm fijn, maar het is belangrijk om ook met een hybride-scenario rekening te houden.

Tot slot nog enkele opmerkingen:
Onze inzet is ook nu weer geweest dat docenten voorrang krijgen bij het 'boosteren'. Met name in onze sectoren is dat van belang wanneer er hybride onderwijs wordt gegeven. Er is ons andermaal verzekerd dat er een enorme versnelling van het priktempo komt, waarbij ook docenten snel aan de beurt zijn voor een prik.
De Q&A’s verschijnen zo spoedig mogelijk online. U vindt ze dan op onze site.

Wij hadden het jaar graag heel anders afgesloten. Wij wensen desalniettemin iedereen vanavond, morgen en volgende week veel sterkte met alles wat (alweer) moet worden geregeld.

Namens het bestuur Sectorraad Praktijkonderwijs,
Nicole TeeuwenBlijf op de hoogte van het laatste nieuws