Actueel

Download modeldraaiboek Covid-19

Op basis van het Sectorplan Covid-19 (‘funderend onderwijs’) wordt aan scholen gevraagd om een draaiboek te maken voor hun eigen context en situatie. Scholen hebben de ruimte om aanvullende maatregelen te treffen.

De aanvullende maatregel moet passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen. Het bestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen. Daarbij moet in elk geval de MR betrokken worden. Het bestuur moet rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanvullende maatregel.

Scholen maken zelf aanvullende afspraken (waar landelijke afspraken niet voldoende houvast bieden) met andere partijen in de regio zoals de plaatselijke GGD en gemeente(n). Het draaiboek wordt vooraf uitgewerkt en afgestemd met de (G)MR en andere interne/externe stakeholders.

We bieden een ‘model draaiboek’ aan waarmee je je voordeel kan doen.
Klik hier voor het model draaiboek PDF Of Klik hier voor het model draaiboek WORD

Dit document is op verzoek van onze leden en samen met o.a. de Sectorraad GO tot stand gekomen en kan op verschillende wijze worden ingezet.

Het is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van een draaiboek. Het is geen protocol en niet bedoeld als ‘invullijstje'.
 
We pretenderen ook niet dat je als school, als je dit werkdocument gebruikt, je hiermee automatisch volledig zou zijn. Heb je nog suggesties, kan ook dit document nog beter. Laat het ons het weten dan passen we het aan j.visser@praktijkonderwijs.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws