Actueel

De Staat van het Onderwijs 2022

 

Afgelopen woensdag werd, zoals ieder jaar, de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Inmiddels is er over de hoofdlijnen al het nodige gezegd in de media en door andere partijen. Hier lichten wij de passages over het Praktijkonderwijs er nog eens uit. De volledige tekst kun je vinden in bijgevoegd document.

Het praktijkonderwijs wordt in verschillende passages genoemd. We halen er enkele uit:
1.     Het diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Al eerder kregen leerlingen op verschillende scholen certificaten en schooldiploma’s, maar afgelopen jaar kregen alle leerlingen een schooldiploma, landelijk erkend ditmaal. Hoewel er geen eindtermen of kerndoelen aan verbonden zijn is dit toch een mijlpaal te noemen.
2.     Opvallend is dat leerlingen uit het praktijkonderwijs veel meer aangeven dat zij begeleiding krijgen als zij zich onveilig voelen. Dit gebeurt substantieel meer dan bij andere schoolsoorten.
3.     Er wordt opgemerkt dat het uitstroomprofiel arbeid van het VSO moet worden door ontwikkeld, en geopperd wordt daarin meer de samenwerking te zoeken met het praktijkonderwijs (waar de uitstroom kennelijk wel goed is). Ik hecht eraan hier te benoemen dat de samenwerking op sectorniveau tussen het Pro en het VSO op dit punt goed en intensief te noemen is.
4.     Het leerlingaantal van het praktijkonderwijs is stabiel. Overigens is dit al jaren zo. Het gaat in totaal om 3,0 procent van de leerlingen.
5.     Het aantal verlengingen praktijkonderwijs toont een dalende trend. Ook dit is al enige tijd het geval, maar deze trend zet ondanks Corona dus door. Ook dit jaar zijn er weer minder aanvragen voor verlenging dan vorig jaar.
 
Al met al komt het praktijkonderwijs goed uit de verf in deze Staat van het Onderwijs. De Inspectie heeft bij ons kenbaar gemaakt dat zij volgend jaar meer werk van het praktijkonderwijs willen maken om zo de resultaten nog beter in beeld te krijgen. Daar zullen we het komende jaar zeker meer van horen.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws