Actueel

Coalitie-akkoord 2022-2026 'Praktijk-onderwijs een volwaardige onderwijssoort'

We hadden er allemaal al een tijd naar uitgezien: het nieuwe regeerakkoord. Gisteren was het dan eindelijk zo ver: een nieuw akkoord.

Het kabinet zet in zijn algemeenheid fors in op verbetering van de onderwijskwaliteit en vermindering van de kansenongelijkheid voor leerlingen. Dat vinden wij als Sectorraad Praktijkonderwijs echt goed nieuws. In de afgelopen periode hebben wij aangedrongen op het structureel maken van middelen om kansengelijkheid te bevorderen, zoveel als mogelijk achterstanden in te lopen of vertragingen weg te werken. Deze wens en ambitie lijkt met dit akkoord in beeld te zijn.

Daarnaast staat er natuurlijk voor ons een belangrijk zinsnede in die de komende vier jaar bepalend zal worden voor de positionering van het praktijkonderwijs:

'Het praktijkonderwijs is een volwaardige onderwijssoort. We werken toe naar rechtstreekse financiering met inachtneming van het lopende onderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen.'

Nogmaals is hiermee bekrachtigd dat het praktijkonderwijs een eigenstandige schoolsoort is en daarmee, conform de wetgeving, past in het rijtje van de reguliere onderwijssoorten. Zo abstract als het akkoord op sommige terreinen is, zo concreet wordt het voor het praktijkonderwijs in de vorm van de rechtstreekse financiering.

We zijn er enorm trots op dat een van onze belangrijkste lobbypunten (en grote wens van onze achterban) een plek heeft gekregen in het regeerakkoord, namelijk de rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs.

Natuurlijk moet een en ander verder uitgewerkt worden. Wij zien deze uitwerking vol vertrouwen tegemoet. Het praktijkonderwijs en haar leerlingen kan rekenen op brede steun in de coalitie. Zoveel is nu wel duidelijk. Dat is goed nieuws voor ons allemaal.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws