Actueel

Blog: Van de voorzitter

 

7 december 2018

Het zal niemand in de sector Praktijkonderwijs zijn ontgaan dat er deze week flink wat positieve publiciteit is geweest voor onze leerlingen. Met het nieuws van Minister Slob dat er meer maatschappelijke erkenning moet komen voor deze leerlingen, en wel in de vorm van een schooldiploma haalde alle nieuwskanalen, zowel de landelijke pers, veel journaals, maar ook regionale tv-zenders besteedden aandacht aan dit bijzondere feit. Als sector mogen wij volop meepraten over hoe dit ingevuld moet worden, maar voorlopig heeft het geleid tot veel positief nieuws voor de sector (zie de links onderaan de blog). Niet iedere Kamerbrief kan zich verheugen in zoveel positieve aandacht.

De meeste directeuren weten al wel: dit punt komt rechtstreeks voort uit de werkagenda die is samengesteld met OC&W op basis van onze visie en het regeerakkoord. Hierin staat een aantal afspraken waarvan nu het schooldiploma en de pilot met de gemengde klassen Pro/VMBO als eerste in de spotlights staan.

Maar het is een begin. Een goed begin weliswaar, maar er is nog meer werk aan de winkel voor het Pro. Voor wat betreft de onderwerpen bij OC&W staan die dus in de werkagenda. 

Een ander belangrijk thema voor onze sector en de leerlingen is uiteraard de arbeidsmarkttoeleiding. Momenteel zijn er intensieve gesprekken met SZW over de volgende ESF-periode. Zodra daar nieuws van is kom ik daar op terug. Dat ook het kabinet dit onderwerp voor onze leerlingen ook van belang vindt, blijkt wel uit het feit dat we Tamara van Ark bereid hebben gevonden om op onze Algemene Ledenvergadering in het middagprogramma een inleiding te houden. Daar zijn we erg blij mee!

Daarover gesproken: op 30 januari houden wij een Algemene Ledenvergadering.

Het programma treft u hieronder aan. Over de officiële procedure volgt nog berichtgeving.

Tot slot nog een persoonlijke noot: hoewel nog geen jaar in dienst, heb ik het gevoel dat ik al veel heb gezien van de Sector, en dat we met elkaar ook een goede beweging in gang hebben gezet. Onze leerlingen staan meer en meer in de belangstelling en dat is een goede ontwikkeling. Echter, het is van belang dat dit geen conjunctuurgevoelige ontwikkeling is. Onze leerlingen verdienen het om ook in tijden van economische neergang dezelfde aandacht te krijgen. Dus het is van belang om in dat in deze periode te waarborgen. Een mooie opdracht voor het komende jaar.

Voor nu wens ik iedereen veel plezier met de laatste voorbereidingen en activiteiten voor de decemberfestiviteiten. En daarnaast natuurlijk fijne feestdagen, een mooi uiteinde, en een sprankelend en inspirerend begin van 2019. Daarin spreken we elkaar ongetwijfeld weer.

 

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Programma ALV

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws