Actueel

Belangrijk bericht van de Sectorraad Praktijkonderwijs

Utrecht, 18 maart 2020
Betreft: Belangrijk bericht van de Sectorraad Praktijkonderwijs
 

Beste leden van de Sectorraad Praktijkonderwijs,
 
Het zijn roerige en vooral vreemde tijden. In korte tijd staat het leven dat wij tot vorige week nog redelijk onbezorgd leefden volledig op zijn kop en is alles anders.
 
Onze scholen hebben de afgelopen week, ongelofelijk veel geregeld om de leerlingen toch op de een of andere manier onderwijs te kunnen geven. Ik zie in het land veel goede voorbeelden van hoe scholen de meest creatieve oplossingen gevonden hebben in deze barre tijden. Naast veel zorg brengt de situatie ook een heel nieuwe dynamiek en saamhorigheid met zich mee, die niet alleen maar negatief is.
 
Besloten mailgroep
Als sectorraad hebben wij ook veel vragen gekregen. Dit betrof vooral het delen van onderlinge kennis met betrekking tot de huidige situatie die specifiek is voor onze sector, het Praktijkonderwijs. Wij faciliteren dit graag middels een besloten mailgroep. Als u daar belangstelling voor heeft dan kunt u een mail sturen aan bureau@praktijkonderwijs.nl. Dan voegen we u toe aan de mailgroep.
 
Overige informatie krijgen de scholen al vaak via de reguliere kanalen en indien van toepassing via de eigen schoolbesturen. Wij zijn terughoudend om daarnaast extra informatie te verstrekken, omdat we verwarring (in deze toch al verwarrende tijden) willen voorkomen. Wij vragen u om voor algemene informatie de reguliere sites in de gaten te houden, zoals die van de Rijksoverheid en het RIVM, en meer specifiek die van de VO-raad, VOS/ABB en Verus.
 
Informatie voor het onderwijs
Momenteel wordt er door OC&W aan een Q&A gewerkt over allerlei algemene informatie voor het onderwijs (waaronder bijv. ook stages in het VO) die binnenkort op www.rijksoverheid.nl wordt gepubliceerd. Houdt u deze Q&A goed in de gaten de komende dagen. Deze informatie wordt regelmatig aangepast aan de actuele ontwikkelingen.
 
Ik wens iedereen, mede namens het bestuur van de sectorraad Praktijkonderwijs veel wijsheid de komende tijd. Blijf gezond, houdt fysieke afstand, maar kijk wel om naar elkaar.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nicole Teeuwen,
Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs
 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws