computer groot

Praktijkonderwijs werkt!

Leren, maak er werk van

Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong in werking getreden. In de nieuwe Wet Wajong staat het recht op arbeidsondersteuning centraal, en niet meer het recht op een uitkering. De nieuwe wet is daarom ook anders gaan heten: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in plaats van Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze veranderende wetgeving Wajong heeft veel meer consequenties voor de jongeren op praktijkonderwijs dan nu bekend is. Daarom een voorlichtingscampagne.

Achtergrond

Op dit moment, ruim een jaar na datum van de invoering, is geconstateerd dat de informatie rondom de nieuwe Wet Wajong niet of onvolledig bekend is bij ouders en leerlingen op onze scholen voor praktijkonderwijs.

Doel

Daarom wil de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs ten aanzien van de Wajong een omslag in denken bereiken bij de praktijkschoolleerlingen, bij hun ouders en bij de docenten op de scholen. Deze omslag in denken is de verandering van consument (uitkering) naar actieve participant (werken naar vermogen) van en in de maatschappij. De nieuwe Wet Wajong is daar helemaal op ingericht.
Dat doet het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs in samenwerking met de Landelijke Vereniging Cluster 3 en 4, met het platform VG en de ketenpartner UWV, ondersteund met subsidie van het Ministerie van SZW.

Werkwijze

Deze omslag in denken gaan we bereiken door voor de scholen een viertal instrumenten te maken. Die introduceren we via de regio's door het organiseren van regiobijeenkomsten voor de scholen. Eerst zullen we de regiovergaderingen bezoeken om directeuren over de campagne voor te lichten. Vervolgens introduceren we de instrumenten aan de scholen via regiobijeenkomsten. De scholen gaan de instrumenten gebruiken bij voorlichting aan ouders en leerlingen. We richten ons met name op docenten en stagebegeleiders als uitvoerders. Zij kunnen hiermee de leerlingen leren wat de Wet Wajong is, en ouders voorlichten hoe ze samen met hun kind zinvol gebruik kunnen maken van de Wet Wajong om werkondersteuning te krijgen.

Ambassadeurs

De regionale ondersteuning wordt door drie ambassadeurs verzorgd. Deze ambassadeurs zijn vanuit hun dagelijkse werk zeer bekend met de uitvoer van de Wajong. Naast het introduceren van de instrumenten, zijn de ambassadeurs vraagbaak voor de praktijkscholen en kunnen ze waar nodig op scholen ondersteunen.

In Noord-Oost Nederland is René Lelie ambassadeur voor de regio's 
1 Friesland, 2 Groningen, 3 Drenthe, 4 Overijssel, 5 Flevoland, 6a Gelderland-Oost.

In West Nederland is Sjaak Verwer ambassadeur voor de regio's
7 Utrecht, 8a Noord-Holland, 8b Amsterdam, 9a Zuid-Holland Rotterdam, 9b Zuid-Holland Dordrecht, 9c Zuid-Holland Zoetermeer.

In Zuid Nederland is Jack Kerkhofs ambassadeur voor de regio's
6b Gelderland-West, 10 Zeeland, 11a West-Brabant, 11b Oost-Brabant, 12 Limburg.

Contact

 • Bureau Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

  Anita Zeeman
  Postbus 482
  5201 AL  's-Hertogenbosch
  M  06-20436128
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.