tuin groot

Praktijkonderwijs werkt!

07 juli 2016

Reactie op het bericht van OCW over PrO en passend onderwijs

Op 22 juni is de voortgangsrapportage passend onderwijs gepubliceerd. Naar aanleiding hier van heeft OCW aangegeven wat de vervolgstappen zijn voor de inpassing van PrO in passend onderwijs. Het feit dat dit op de site van het praktijkonderwijs staat wil niet zeggen dat dit het standpunt is van het Landelijk Bestuur Praktijkonderwijs. Het is een service aan OCW om het veld in te lichten over PrO-zaken die spelen bij OCW.

In dit geval dus:

 • Vervolgstappen inpassing PrO
 • Toelaatbaarheidsverklaring op tijd regelen.

De voortgangsrapportage is op 29 juni besproken in de Tweede Kamer commissie OCW.

Tijdens dit overleg is het PrO nauwelijks aan de orde geweest en voor zo ver het PrO aan de orde kwam, was dit positief.
Verder is van belang te melden dat tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetswijziging, de landelijke criteria en duur voor pro blijven bestaan en blijft de huidige bekostigingssystematiek in tact. Er verandert voorlopig dus niets ten opzichte van de huidige situatie. Voor pro is de opting out niet mogelijk.
Het Landelijk Bestuur Praktijkonderwijs gaat in op de uitnodiging om te praten over:

 • Bekostigingssystematiek
 • Rol van het PrO in het passend onderwijs en een verkenning van het praktijkonderwijs.

Over de start van deze gesprekken en de voortgang houden wij u op de hoogte.
Graag wil ik u wijzen op de standpunten van Het Landelijk Bestuur Praktijkonderwijs over de rol van het PrO in het voortgezet onderwijs en het handhaven van de landelijke criteria.

 1. Praktijkonderwijs is een reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs.
  Voor die status is niet voor niets gekozen, aangezien het Pro een specifieke opdracht heeft, namelijk zorg dragen voor arbeidsmarkttoeleiding voor een kwetsbare doelgroep. Dit betekent ten eerste dat de overheid een verantwoordelijkheid toekomt ten aanzien van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Pro-aanbod in heel het land, en dat leerlingen die op dit aanbod zijn toegewezen, weten dat er adequate scholen zijn waar zij terecht kunnen. Ten tweede: de beslissing of een leerling wel of niet op het Pro aangewezen is, moet op een deskundig, onafhankelijk en objectief oordeel zijn gebaseerd. Temeer daar Pro geldt als eindonderwijs. Zorgvuldigheid in die afweging is kortom buitengewoon belangrijk.
 2. Handhaven van de landelijke criteria.
  Waarom zou je criteria afschaffen die zich gedurende een lange periode bewezen hebben? Die borgen dat de leerlingen waarvoor het praktijkonderwijs is opgericht daar ook in heel Nederland naartoe kunnen. Die helderheid verschaffen aan leerlingen, ouders, werkgevers en toeleverend basisonderwijs. Die zorgen voor transparantie, rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle betrokkenen. En die ook een duidelijk kader verschaffen voor het toezicht door de onderwijsinspectie. Die overigens telkenmale vaststelt dat de kwaliteit van het Praktijkonderwijs uitstekend is.
  Met het afschaffen van landelijke criteria schaf je Praktijkonderwijs als schoolsoort af want het wordt voor leerlingen, ouders, andere scholen en werkgevers volstrekt onduidelijk waar deze vorm van onderwijs voor staat want die kan namelijk per (aangrenzend) samenwerkingsverband volledig gaan verschillen.

Tot slot, ik hoop dat u van uw vakantie kan genieten en u weer te spreken in het nieuwe schooljaar

Paul Prior, voorzitter Landelijk Bestuur Praktijkonderwijs

 

Nieuwsarchief

Contact

 • Bureau Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

  Anita Zeeman
  Postbus 482
  5201 AL  's-Hertogenbosch
  M  06-20436128
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.